Privacy Policy


Dina personuppgifter hos oss

DATASKYDDSPOLICY
På MTL Powersport AB (mtlcustom.se) värnar vi om våra kunders integritet och säkerhet. Vår Dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och vad du har för rättigheter gentemot oss.

När du blir kund hos MTL Powersport AB (mtlcustom.se) (Org.nr. 556846-6766) accepterar du den behandling som beskrivs i vår Dataskyddspolicy. MTL Powersport AB (mtlcustom.se) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi hanterar om dig som kund. Den relationen regleras av våra allmänna villkor samt denna Dataskyddspolicy.

HUR HANTERAR MTL Powersport AB (mtlcustom.se) MINA PERSONUPPGIFTER?

MTL Powersport AB (mtlcustom.se) registrerar och hanterar personuppgifter i de fall då det krävs för att vi ska kunna leverera en bra upplevelse och bra produkter till dig som kund, eller för att fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. Uppgifterna lagras så länge vi behöver dem för att möta ovanstående krav.

VILKEN INFORMATION OM DIG SAMLAR VI IN OCH VARFÖR?

I samband med att du beställer produkter hos MTL Powersport AB (mtlcustom.se) behöver vi följande uppgifter: Namn, organisationsnummer/personnummer, e-postadress, telefonnummer och postadress. Vi hanterar och sparar dessa uppgifter för att kunna fakturera dig som kund på ett korrekt och lagenligt vis.

När du som kund väljer att betala med kort sparas informationen hos våra leverantörer av säkra betalningslösningar.

När en organisation eller privatperson lägger till andra kontaktuppgifter eller ger fler användare tillgång till sitt konto och/eller organisation sparas även den informationen.

Vi kan komma att skicka ut e-post till samtliga kunder, till exempel information om nya produkter och kampanjer eller ändringar i användarvillkor. Sådana meddelanden skickas till den e-postadress kunden angett. Du kan alltid avsäga dig utskick för marknadsföring.

Vi dokumenterar även vilka IP-adresser som beställer produkter i MTL Powersport AB (mtlcustom.se) för att kunna skydda och felsöka kundens tjänster.

VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG SOM KUND?

Som kund hos MTL Powersport AB (mtlcustom.se) har du alltid rätt att ta del av den information vi sparat om dig. Du har som kund rätt till en gratis export av data per år. Din förfrågan görs till vår mail info@mtlcustom.se. Observera att handläggningstiden kan ta upp mot 30 dagar då detta sker manuellt.

Du har rätt att be oss ta bort all information vi har sparad om dig (Rätten att bli bortglömd), detta görs via vår mail info@mtlcustom.se. Notera att vi på grund av Bokföringslagen (1999:1078) och andra relevanta lagar ibland måste spara information även efter att en sådan förfrågan har hanterats.

DATASKYDDSOMBUD

Har du frågor gällande hantering av din data kontaktar du oss via kontaktformulär på vår web.

TILLSYNSMYNDIGHET

Om du vill framföra klagomål som rör MTL Powersport AB (mtlcustom.se) hantering av personuppgifter är det tillsynsmyndigheten Datainspektionen du ska vända dig till. Du hittar deras kontaktuppgifter på datainspektionen.se.